Tájékoztató a települési támogatásról

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

2015. március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer.

Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. A szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Csemő Község Önkormányzata eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének, a települési támogatással kapcsolatos feltételeket, hatásköröket, szabályokat a 2/2015. (II. 27.) rendelet tartalmazza.

A rendelet teljes szövege letölthető a weboldalról a Kezdőlap-Önkormányzat-Rendeletek-2015 menüpont alatt.

A támogatások igénybevételéhez szükséges nyomtatványt ide kattintva letöltheti.

Az egyes támogatási formákról kivonatolt tájékoztatót az alábbiak szerint közöljük:


Létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás

Ki veheti igénybe?

Létfenntartási gonddal küzdő, csemői lakóhelyű személy.

Milyen feltételekkel?

Igazolni kell az időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási problémát.

Mekkora összegű a támogatás?

Egyszeri 5.000.- Ft, illetve  egyszeri 8.000.- Ft, ha gyermek is van a családban.

Meddig szól?

1 alkalommal.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Lakhatás támogatásához való hozzájárulás

--Fűtési  támogatás:

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

az a lakástulajdonos, aki

a.) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; vagy

b.) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el;

c.) aktív korúak, időskorúak ellátásában, ápolási díjban részesül; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 71.250.- Ft-ot

Mekkora összegű a támogatás?

5.000.- Ft/hó

Meddig szól?

Október 15-től április 15-ig

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.
 

--Közüzemi díj támogatás

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az a  személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000. Ft-ot.

Mekkora összegű a támogatás?

3.500.- Ft, de nem lehet több a havi villanyszámla összegénél.

Meddig szól?

Január 01-től  december 31-ig.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatásokhoz való részbeni hozzájárulás

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

Az  a személy, aki

a.) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

aa.) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelmének 15%-át és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot;

b.)   esetenként felírt gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot;

c.) ki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi gyógyszerkiadása a közgyógyellátásból nem elégíthető ki, mert

ca.) az OEP által elismert havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi költségvetési törvényben

meghatározott egyéni gyógyszerkeret legmagasabb összegét, vagy

cb.) a felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök közgyógyellátás alapján nem beszerezhetők.

Mekkora összegű a támogatás?

Az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a havi 4.000.- Ft-ot, illetve éves szinten a 28.500.- Ft-ot.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kötelező melléklet a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

 

Gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás

Ki veheti igénybe?

az a személy, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250.- Ft-ot a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a.) a tanköteles gyermek tanszer, tankönyv ellátásának biztosítására;

b.) a gyermek étkezésének biztosítására;

c.) a gyermek más településre történő iskolába járásához szükséges autóbuszbérlet megvásárlásához;

d.) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára táborozási vagy nyaralási költségére.

Mekkora összegű a támogatás?

Gyermekenként 6.000.- Ft.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Rendkívüli települési támogatás

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

az a létfenntartási gondokkal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az  57.000.- Ft-ot, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

  1. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, vagy
  2. elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett, vagy
  3. nyugdíj vagy a más rendszeres ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
  4. önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  5. nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy
  6. gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

Mekkora összegű a támogatás?

Nem haladhatja meg a tényleges költséget, illetve a 28.500.- Ft-ot.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.

 

Kamatmentes kölcsön

Ki veheti igénybe és milyen feltételekkel?

A kamatmentes kölcsön lakással vagy lakhatással kapcsolatos kiadások, tartozások rendezéséhez, hosszan tartó betegség esetén felmerülő kiadásokra, temetési költségre vagy nagyösszegű egészségmegőrzés célját szolgáló eszköz (szemüveg, tolókocsi) beszerzésére kérhető, és a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 50.000.- Ft-ot.

Mekkora összeg igényelhető?

maximum 50.000. Ft.

Mennyi időre?

legfeljebb 12 hónap időtartamra.

Hogyan kell intézni?

Kérelemnyomtatványt kell kitölteni, mely átvehető a hivatalban, illetve letölthető erről az oldalról is.